Στάδια παραγωγής

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Στάδια παραγωγής

Αποκλειστικά «ΚΟΡΩΝΕΪΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ» η οποία καλλιεργείται στην περιοχή της Σητείας από ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας.

Συγκομιδή του ελαιοκάρπου με την διαδικασία του ραβδισμού και την χρήση διχτυών για την συλλογή του ελαιοκάρπου, οποίος αποθηκεύεται σε σακιά χωρητικότητας μέχρι 50 Kg.

Μεταφορά των σακιών στο ελαιοτριβείο.

Πλύσιμο και απομάκρυνση τον φύλλων της ελιάς.

Σπάσιμο και πολτοποίηση του ελαιοκάρπου.

Εφαρμογή της μεθόδου της φυγοκέντρισης για τον διαχωρισμό των υγρών από τα στερεά
σώματα του καρπού.

Διαχωρισμός του ελαιολάδου από το νερό του ελαιοκάρπου.

Πρώτη χημική ανάλυση για τον προσδιορισμό της οξύτητας του ελαιολάδου.

Δεύτερος χημικός έλεγχος (K232, K268, ΔΚ, υπεροξείδια, κ.α) υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων, οργανοληπτική αξιολόγηση.

Αποθήκευση του ελαιολάδου για τον καθαρισμό από την κατακάθισα των ιζημάτων.

Φιλτράρισμα του ελαιολάδου.

Αποθήκευση φιλτραρισμένου ελαιολάδου σε νέα ανοξείδωτη δεξαμενή.

Εμφιάλωση και τυποποίηση του ελαιολάδου.

Δειγματοληπτικός έλεγχος του έτοιμου προϊόντος.

Πακετάρισμα και τοποθέτηση του τελικού προϊόντος σε παλέτες.