Εγκαταστάσεις

BIOSITIA S.A.

Εγκαταστάσεις της Εταιρείας

Η εταιρεία διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις εκτάσεως 1500 τ.μ. Αυτές αποτελούνται από λιοτρίβι στεγασμένης έκτασης 250 τ.μ., φυγοκεντρικό σε δυο φάσεις επεξεργασίας ελαιολάδου με δυνατότητα παραγωγής 1 τόνου ελαιολάδου ανά ώρα, αποθηκευτικούς χώρους (ανοξείδωτες δεξαμενές) συνολικής χωρητικότητας 800 τόνων περίπου ελαιολάδου σε στεγασμένους χώρους έκτασης 450 τ.μ. , δυο εμφιαλωτικές γραμμές με δυνατότητα εμφιάλωσης 2200 φιαλών (750ml) και 3000 φιαλών (750ml) ανά ώρα αντίστοιχα. Στεγασμένους χώρους για αναλώσιμα και έτοιμα προϊόντα 500 τ.μ., στεγασμένους βοηθητικούς χώρους 300 τ.μ. μισθωμένους χώρους 2.000 τ.μ. Η εταιρεία απασχολεί 28 μόνιμους υπαλλήλους. Στο προσωπικό μας συγκαταλέγεται ένας γεωπόνος ο οποίος κατευθύνει και δίνει οδηγίες στους ελαιοπαραγωγούς μας και ελέγχει τις καλλιέργειες τους, ένας τεχνολόγος τροφίμων για τον έλεγχο ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και ένας συνεργαζόμενος χημικός μηχανικός . Τα μηχανήματα και η διαδικασίες παραγωγής και εμφιάλωσης γίνονται με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές του ISO, HACCP, IFS, BRC και πιστοποιούνται από τον φορέα πιστοποίησης TUV NORD, τον AGROCERT για Π.Ο.Π ελαιόλαδο κ’ την BIOHELLAS για βιολογικό ελαιόλαδο. Η εταιρεία μας εξάγει τα προϊόντα της στην Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία και την Ασία σε 26.000 καταστήματα.

Το ελαιουργείο της εταιρείας «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.» είναι το μοναδικό ελαιουργείο στην περιοχή που ελαιοποιεί αποκλειστικά και μόνο ελιές βιολογικής καλλιέργειας. Οι παραγωγοί που αλέθουν στο ελαιουργείο είναι αυτοί που καλλιεργούν  τους ελαιώνες της Ιεράς Μονής Τοπλού και οι Βιοκαλλιεργητές της Σητείας που έχουν συστήσει την εταιρεία.

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την ελαιοποίηση είναι η εξής :

  • Οι ελιές εισκομίζονται σε κατάλληλους σάκκους των 50 κιλών ή κλούβες στο ελαιουργείο την ημέρα που συλλέγονται και αλέθονται την επόμενη ημέρα δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.
  • Μετά τον ποιοτικό έλεγχο του ελαιοκάρπου, αυτός  τοποθετείται  αρχικά σε χοάνη παραλαβής και στη συνέχεια με μεταφορική ταινία οδηγείται  στο αποφυλλωτήριο,  όπου απομακρύνονται τα φύλλα και τα κλαδάκια.
  • Κατόπιν γίνεται  πλύσιμο του ελαιοκάρπου  σε πλυντήριο συνεχούς ροής νερού  με πόσιμο νερό, για την απομάκρυνση  χώματος και άλλων ξένων σωμάτων και  η ζύγισή του.
  • Ακολουθεί η διαδικασία του σπασίματος του καρπού σε ανοξείδωτο σφυρόμυλο που λειτουργεί σε χαμηλές στροφές για την αποφυγή σχηματισμού γαλακτωμάτων και μετά η μάλαξη του καρπού της άλεσης αρχικά σε διώροφο προμαλακτήρα  και κατόπιν σε οριζόντιο μαλακτήρα  για 45 λεπτά. Η μάλαξη αποτελεί βασικό στάδιο της επεξεργασίας και συντελεί στην συνένωση των μικρών ελαιοσταγονιδίων σε μεγαλύτερες σταγόνες λαδιού και διευκολύνει τη φυγοκέντριση.
  • Γίνεται η φυγοκέντριση  στο διφασικό decanter  χωρίς την παραμικρή προσθήκη νερού οπότε σχεδόν το σύνολο των πολυφαινολών του καρπού περνάει στο ελαιόλαδο.
  • Τέλος γίνεται ο τελικός διαχωρισμός του λαδιού σε αυτόματο διαχωριστήρα.

Μετά το τέλος της ημέρας ακολουθεί προσεκτικός καθαρισμός των μηχανημάτων ώστε να είναι καθαρά και έτοιμα για λειτουργία την επόμενη ημέρα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλα τα στάδια της ελαιοποίησης  (μάλαξη, φυγοκέντριση και τελικό διαχωρισμό)  η θερμοκρασία ελέγχεται και  είναι μικρότερη από τους 27οC δηλαδή γίνεται εξαγωγή εν ψυχρώ  του ελαιολάδου και έτσι  διατηρούνται  στο μέγιστο βαθμό όλα τα ωφέλιμα συστατικά  του.
Το βιολογικό ελαιόλαδο που παράγεται ανά παραγωγό αποθηκεύεται σε χωριστή ανοξείδωτη δεξαμενή  που σημαίνεται με τα στοιχεία του παραγωγού και λαμβάνεται δείγμα.

Ακολουθεί ποιοτικός έλεγχος στο  δείγμα κάθε δεξαμενής και έλεγχος για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές  που υπάρχουν τόσο για το εξαιρετικό παρθένο όσο και  για το βιολογικό ελαιόλαδο  αλλά και οι ειδικότερες προδιαγραφές της εταιρείας γίνεται ανάμιξη των παρτίδων σε μεγαλύτερη δεξαμενή με σκοπό το φιλτράρισμα και κατόπιν την  εμφιάλωση.

Τα φύλλα και τα κλαδάκια που προκύπτουν από τη λειτουργία του αποφυλλωτηρίου όπως και τα στερεά  συστατικά (πυρήνα) που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του ντεκάντερ είναι παραπροϊόντα για το ελαιουργείο μιας και οδηγούνται για κομποστοποίηση μειώνοντας έτσι την επιβάρυνση του περιβάλλοντος με απορρίμματα . Επίσης λόγω του διφασικού τύπου λειτουργίας του decanter του ελαιουργείου, δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα, το οποίο συνάδει με τη φιλοσοφία της εταιρίας μας, με σεβασμό στο ελαιόλαδο!!